کمال باقی‌سیچانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیستم اسفند ۱۳۶۴، در جبهه فاو براثر موج انفجار به شهادت رسید.تولد

[ویرایش]

چهارم مهر ۱۳۳۹، در اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش حسین، در كارگاه سنگ‌بری كارگرى می‌کرد و مادرش عزیز نام دارد. دانشجوى دوره كارشناسى دانشگاه شهید بهشتى در رشته حقوق بود.

شهادت

[ویرایش]

به‌عنوان بسیجى در جبهه حضور یافت. بیستم اسفند ۱۳۶۴، در جبهه فاو براثر موج انفجار به شهادت رسید. مزار او در گلستان شهداى زادگاهش واقع است.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱، ص ۴۱


جعبه ابزار