کمال اسدی پور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدهم شهریور ۱۳۶۷، در اندیمشك دچار سانحه رانندگى شد و به شهادت رسید.


تولد

[ویرایش]

یكم شهریور ۱۳۴۷، در تهران به دنیا آمد. پدرش محمد، راننده بود و مادرش صاحب سلطان نام دارد. دانشجوى دوره كارشناسى دانشگاه سیستان و بلوچستان در رشته شیمى بود.

شهادت

[ویرایش]

از سوى بسیج به جبهه رفت. دهم شهریور ۱۳۶۷، در اندیمشك دچار سانحه رانندگى شد و به شهادت رسید. پیكر او را در بهشت‌زهرای تهران به خاك سپردند.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱، ص ۱۸


جعبه ابزار