کریم آزادی‌نقش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپنجم بهمن ۱۳۶۵، در عملیات کربلای۵ براثر اصابت تركش خمپاره دشمن به شهادت رسید. برادرش ناصر آزادی‌نقش نیز شهید شده است.


تولد

[ویرایش]

بیستم فروردین ۱۳۴۳، در تهران به دنیا آمد. پدرش محمدابراهیم و مادرش ربابه نام دارند. دانشجوى دوره كارشناسى دانشگاه صنعتى شریف در رشته مكانیك بود.
==!==

تولد

[ویرایش]

از سوى بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم بهمن ۱۳۶۵، در عملیات کربلای۵ براثر اصابت تركش خمپاره دشمن به شهادت رسید. پیكرش را در بهشت‌زهرای تهران به خاك سپردند. برادرش ناصر آزادی‌نقش نیز شهید شده است.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱، ص ۳


جعبه ابزار