هاشم اخترشمار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپنجم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایى دانشگاه تبریز توسط هواپیماهای دشمن به شهادت رسید.


تولد

[ویرایش]

یكم بهمن ۱۳۴۴، در رشت مرکز استان گیلان به دنیا آمد. پدرش هادى، آهنگرى می‌کرد و مادرش آسیه نام دارد. دانشجوى دوره كاردانى دانشگاه تبریز در رشته ابزارسازى بود.

شهادت

[ویرایش]

پنجم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایى دانشگاه تبریز توسط هواپیماهای دشمن به شهادت رسید. مزارش در گلزار شهداى تازه آباد رشت واقع است.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱ ، ص۱۵


جعبه ابزار