هاشم احمدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوازدهم فروردین ۱۳۶۱، در جبهه شوش بر اثر اصابت گلوله دشمن به شهادت رسید.


تولد

[ویرایش]

بیست و چهارم خرداد ۱۳۳۷، در روستاى منصوریه از روستاهای استان خوزستان به دنیا آمد. پدرش محمدرضا، كشاورزى می‌کرد و مادرش فاطمه نام دارد. دانشجوى سال سوم دوره كارشناسى دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته كشاورزى بود.

شهادت

[ویرایش]

به‌عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوازدهم فروردین ۱۳۶۱، در جبهه شوش بر اثر اصابت گلوله دشمن به شهادت رسید. مزارش در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱، ص ۱۳


جعبه ابزار