هادی انصاریان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیست و ششم دى ۱۳۶۵، در عملیات کربلای۵ براثر اصابت تركش خمپاره دشمن شهید شد. او هنگام شهادت فرمانده واحد ضدزره بود.


تولد

[ویرایش]

دوازدهم آبان ۱۳۴۳، در قزوین به دنیا آمد. پدرش باقر انصاریان و مادرش زهرا نام داشت. دانشجوى دوره كارشناسى دانشگاه تبریز در رشته عمران بود.

شهادت

[ویرایش]

از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم دى ۱۳۶۵، در عملیات کربلای۵ براثر اصابت تركش خمپاره دشمن شهید شد. مزار او در گلزار شهداى زادگاهش واقع است. او هنگام شهادت فرمانده واحد ضدزره بود.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران، ۱۳۹۱، ص ۳۵


جعبه ابزار