هادی انصاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبيست و ششم دى ۱۳۶۵، در عملیات کربلای۵ بر اثراصابت تركش خمپاره دشمن به سرش، شهيد شد.


تولد

[ویرایش]

دوازدهم آبان ۱۳۴۳، در قزوين به دنيا آمد. پدرش باقر و مادرش زهرا نام دارند. دانشجوى دوره كارشناسى دانشگاه تبريز در رشته عمران بود.

شهادت

[ویرایش]

ازسوى بسيج در جبهه حضور يافت. بيست و ششم دى ۱۳۶۵، در عملیات کربلای۵ بر اثراصابت تركش خمپاره دشمن به سرش، شهيد شد. او هنگام شهادت فرمانده واحد ضدزره بود. مزارش در گلزار شهداى زادگاهش واقع است.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱،
ص ۳۵


جعبه ابزار