ماشااله ابوالحسنی‌فرسنگی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیست و یكم خرداد ۱۳۶۶، در جبهه شلمچه براثر اصابت تركش خمپاره دشمن به شهادت رسید.


تولد

[ویرایش]

یكم بهمن ۱۳۴۱، در كرمان به دنیا آمد. پدرش ا صغر، كارمند اداره سرجنگلدارى بود و مادرش صغرا نام دارد. دانشجوى دوره كارشناسى دانشگاه شهید محمدجواد باهنر كرمان بود.

شهادت

[ویرایش]

از سوى بسیج به جبهه رفت. بیست و یكم خرداد ۱۳۶۶، در جبهه شلمچه براثر اصابت تركش خمپاره دشمن به شهادت رسید. پیكرش را در روستاى سرآسیاب از روستاهای استان کرمان به خاك سپردند.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱، ص ۸


جعبه ابزار