قاسم باقی‌زاده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهشتم تير ۱۳۶۱ ، در جبهه گیلانغرب بر اثر اصابت تركش خمپاره دشمن به شهادت رسيد. برادرش یوسف باقی‌زاده نيز شهيد شده است.


تولد

[ویرایش]

يكم مرداد ۱۳۳۴در روستاى ابراهيم آباد از روستاهای استان مرکزی به دنيا آمد. پدرش جعفرآقا، كشاورزى مى كرد و مادرش بى بى عذرا نام دارد. دانشجوى دوره كاردانى دانشگاه تبريز دررشته ادبيات بود. سال ۱۳۵۸ ازدواج كرد و صاحب يك پسر ويك دختر شد.

شهادت

[ویرایش]

به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت. هشتم تير ۱۳۶۱، در جبهه گیلانغرب بر اثر اصابت تركش خمپاره دشمن به شهادت رسيد. پيكر او را در زادگاهش به خاك سپردند. برادرش یوسف باقی‌زاده نيز شهيد شده است.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱، ص۴۰


جعبه ابزار