قاسم اسلامیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدهم اردیبهشت ۱۳۶۵، در جبهه فاو براثر اصابت تركش خمپاره دشمن شهید شد.تولد

[ویرایش]

دوازدهم اردیبهشت ۱۳۴۲، در روستاى امیركلا از روستاهای استان مازندران به دنیا آمد. پدرش رمضان علی و مادرش سكینه نام دارند. دانشجوى دانشگاه علامه طباطبایى بود.

شهادت

[ویرایش]

به‌عنوان بسیجى در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵، در جبهه فاو براثر اصابت تركش خمپاره دشمن شهید شد. مزارش در گلزار شهدای شایستگان زادگاهش واقع است. او هنگام شهادت بی‌سیم‌چی و مسئول فنى واحد مخابرات بود.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱، ص ۲۰


جعبه ابزار