شکرخدا بهمئی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهشتم آذر ۱۳۶۰ در جبهه دهلاویه بر اثر اصابت تركش خمپاره دشمن شهید شد.


تولد

[ویرایش]

دهم اردیبهشت ۱۳۳۴، در شهر هفتكل از شهرهای استان خوزستان دیده به جهان گشود. پدرش عبدالله، كارگر شركت نفت بود و مادرش ما ه بیگم نام دارد. دانشجوى سال دوم دوره كارشناسى دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته ادبیات فارسى و كارمند شركت نفت بود. سال ۱۳۵۷ ازدواج كرد و صاحب یك پسر، شد.

شهادت

[ویرایش]

به‌عنوان بسیجى در جبهه حضور یافت. هشتم آذر ۱۳۶۰ در جبهه دهلاویه بر اثر اصابت تركش خمپاره دشمن شهید شد. مزار او در گلزار شهداى اهواز واقع است.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱، ص۵۱


جعبه ابزار