رده:شهیدان عملیات کربلای5

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف''در این رده شهیدان عملیات کربلای۵ قرار داده می شود. '''
عناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • ابراهیم اصغری

 • ابراهیم بهروزنرگسی

 • ابرهیم زارعی

 • ابوالفضل الیکاهی

 • ابوالقاسم باقری

 • احمد کاوسی نودر

 • احمد‌رضا آرایی

 • احمدصمیمی ترک

 • اردشیر احمدی

 • اسماعیل افشاری

 • اسماعیل دقایقی

 • اصغر اعتمادی

 • اصغرخدادادی

 • اکبر آذربایجانی

 • امیر جعفری‌پور

 • انوشیروان رضایی فاضل

 • ایمان بابایی

 • ب

 • باباعلی دهقان‌بالجلو

 • بهمن پاپی

 • پ

 • پرویز حسنوند

 • ت

 • تقی رحمانی

 • ج

 • جانعلی جعفری

 • جلیل جاشی

 • جمشید اعتدال‌پور

 • جمشید ذوالفقاری

 • جواد رستم‌زاده

 • ح

 • حبیب بیدارغنی‌پور

 • حسن باقری

 • حسن پورامینی

 • حسن حبیبی‌نژاد

 • حسن محقر

 • حسن هراتی اسکندری

 • حسین انجم‌شعاع

 • حسین بدیهیان‌نجف‌آبادی

 • حسین عالی

 • ر

 • رجبعلی افسری

 • رضا اتحادی

 • س

 • سعید اشرف‌پور

 • سهراب اخلاقی‌کلهرودی

 • سیدرضاحجازی طاقانکی

 • سیدمحمد اسحاقی

 • سیدمحمودحجازی طاقانکی

 • ش

 • شهرام‌علی بنار

 • ع

 • عباس برجی‌پور

 • علی آمیغی

 • علی ادیانی‌کبیر

 • علی اسماعیلی

 • غ

 • غلام احمدی‌بولاغی

 • غلامرضا ایرج منش

 • ف

 • فرشاد امان‌خانی

 • ک

 • کریم آزادی‌نقش

 • م

 • مجتبی آدینه‌وند

 • محمد تقی‌خوان

 • محمدتقی باقری

 • محمدحسن باقری

 • محمدرضا برهانی‌پور

 • محمدصادق یغمایی

 • محمدعلی ترابی طاقانکی

 • محمدعلی شاهمرادی

 • محمود بنی‌اسدی‌دهنویی

 • مسعود ادهمی

 • مهدی امینی‌قاضی‌جهانی

 • مهدی ایرانمنش

 • مهدیقلی بیات

 • مهران بلورچی

 • ن

 • ناصرالدین باغانی

 • ه

 • هادی انصاری

 • هاشم اعتمادی

 • ی

 • یونس زنگی آبادی

 • جعبه ابزار