راهنمای ویکی‌شاهد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعزیزانی که تمایل دارند درباره شهیدان مطلب بنویسند با استفاده ازساختار زیر این کار را انجام دهند:
عنوان مقاله همان نام و نام خانوادگی کامل شهید است که همراه با پیشوند مثل سید و پسوند نوشته می شود.
در ادامه سعی شود تمام یا بخشی ازاین اطلاعات که در دسترس است نوشته شود.
علاوه بر نام ونام خانوادگی شهید، اطلاعات دیگری مثل:
محل تولد
تاریخ تولد
محل شهادت
تاریخ شهادت
محل مزارشهید
یگان‌ یا نهاد
مسئولیت (درصورتی که داشته اند)
نام پدر
نام مادر
نام همسر
نام فرزندان، نوشته شود.
تیتر
خلاصه یا بخش جذابی از متن که قرار است بنویسید یا از منابع دیگر کپی کنید که همان تیتر مطلب است، در بالای مطالب خواهد بود،شبیه مطالب دیگر دانشنامه.
بعد ازتیتر، فصل ها به شرح زیر شروع می شود.
برای ذخیره مطالب باید حتما تمام فصل ها و زیر فصل ها به شکل زیرنوشته شود.
توجه داشته باشید که ؛علامت های = وکلمات سرفصل ها بدون اسپیس (فاصله یا جای خالی )نوشته شود.


تولد

[ویرایش]

اطلاعاتی در مورد تولد شهید مثل تاریخ تولد،محل تولد،نام پدر،نام مادر،وضعیت خانواده و....

تحصیلات

[ویرایش]

اطلاعاتی از وضعیت تحصیلی شهید(درصورت وجود)

مبارزات دوران انقلاب

[ویرایش]

اطلاعاتی از وضعیت مبارزات شهید در انقلاب (درصورت وجود)

شغل

[ویرایش]

اطلاعاتی از وضعیت شغل شهید(درصورت وجود)

حضوردرجبهه

[ویرایش]

(درصورت وجود اطلاعات)

حالات روحی شهید

[ویرایش]


حالات رفتاری شهید

[ویرایش]

(درصورت وجود اطلاعات، نمونه هایی بیان شود.توجه داشته باشید که سرفصل ها باید،برآیند حالات روحی و رفتاری شهید باشد.مثل مواردی که در۵و۶صفحه عبدالله قلی پوریا بندهای ۴تا۷ صفحه اسماعیل اخلاصی آمده است.)

شهادت

[ویرایش]

( تاریخ ،محل و نحوه شهادت ،محل مزارشهید و...درصورت وجود)

خاطرات

[ویرایش]

(درصورت وجود)

آثارباقی مانده از شهید

[ویرایش]


← دستنوشته← شعر← نقاشی


وآثاردیگر (درصورت وجود)

آثارمنتشرشده درباره شهید

[ویرایش]


← کتاب← نشریه← فیلم


وآثاردیگر (درصورت وجود)

وصیت نامه

[ویرایش]
(درصورت وجود)

پانویس

[ویرایش]
(اشاره به مطالبی است که به صورت مستقیم ازکتاب یا منبع دیگری برداشته ودر آثار شهید مورد نظر منتشر می شود.در این صورت جمله یا جملات مورد نظرداخل گیومه که به این شکل ".............."یا اشکال مشابه است، قرارمی گیرد.اگر یک مورد باشد در انتهای آن عدد۱قرارمی گیرد واگربیشتربود به تعداد دفعات اعداد بالاتردر انتها متن قرار می گیرند.
درآخر مطلب نیز با قراردادن شماره یا شماره ها در درسمت راست پانویس یا پانویس ها به این صورت ذکر می شود:
۱ـ نام کتاب، نام ونام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان کتاب ،شهرمحل نشر کتاب،موسسه منتشرکننده کتاب،،سال انتشارکتاب،شماره صفحه.
مثل:جفای دوستان ،نوشته اکبرمظفری،قم،نشرشاکر،۱۳۸۵،ص۱۴.

منبع

[ویرایش]
در صورتی که تمام مطالب از یک کتاب برداشته شده باشد ،اطلاعات بخش

پانویس

[ویرایش]
، بدون ذکر شماره صفحه نوشته می شود.
مثل:
مثل:کتاب جفای دوستان ،نوشته اکبرمظفری،قم،نشرشاکر،۱۳۸۵.
درصورتی که مطالب از روی مصاحبه پیاده شده باشد ،در زیر

منبع

[ویرایش]
،نوشته می شود:
مصاحبه با پدر، مادر، برادر،خواهر، همسر،فرزند، همرزم و...با ذکر نام.
مثل:مصاحبه با عبداله عبدالهی، پدرشهید،آمنه یزدانی، مادرشهید و....
درصورتیکه مطالب از وبلاگ یا وبگاه (سایت) باشد،در زیر

منبع

[ویرایش]
ابتدا علامت دو قلاب [](سومین علامت در ردیف دوم علامت های بالای صفحه نوشتن) را انتخاب می کنید. نشانی صفحه کپی شده را درون آن جایگزین(paste) می کنید. بعد از آن دکمه Space را می زنید و نام فارسی وبلاگ یا وبگاه را می نویسید.
نشانی صفحه ای که وبلاگ یا وبگاه نوشته می شود.
مثل:

منبع

[ویرایش]

پایگاه اطلاع رسانی شهر شهیدان خدا    
هربخش از مطالب منتشر شده قبلی هم به نظر شما نیاز به ویرایش یا افزودن متن دارد با ورود به آن بخش انجام دهید تا به متن اصلی اضاف شود.

نویسندگان

[ویرایش]

درپایان هرصفحه نام ونام خانوادگی نویسندگان آن صفحه می آید باضافه نشانی صفحاتی که در فضای مجازی دارند،نوشته می شود.مثل:صفحه عبدالله قلی پور.
اجرتان با خدای شهیدانجعبه ابزار