داود اعرابی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوم مهر ۱۳۶۷، در جبهه پاسگاه زید به شهادت رسید.


تولد

[ویرایش]

بیست و هفتم آذر ۱۳۴۷، در تهران دیده به جهان گشود. پدرش سلیمان نیك و مادرش ملوك نام دارند. دانشجوى دوره كارشناسى دانشگاه صنعتى‌شریف در رشته الكترونیك بود.

شهادت

[ویرایش]

از سوى بسیج در جبهه حضور یافت. دوم مهر ۱۳۶۷، در جبهه پاسگاه زید به شهادت رسید. پیكر او مدت‌ها در منطقه بر جا ماند. سال ۱۳۸۰ پس از جستجو و شناسایی توسط کمیته جستجوی مفقودین در بهشت‌زهرای زادگاهش به خاك سپرده شد.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱، ص ۲۵


جعبه ابزار