حمزه علی رفیعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباید از جان و مال خود بگذریم تا به میهن اسلامی صدمه ای وارد نشود.تولد

[ویرایش]

حمزه علی در طاقانک دیده به جهان گشود. اولین فرزند خانواده رفیعی بود. او در سن ۱۰ سالگی به مکتب خانه رفت تا درس بخواند.آن روزها در طاقانک مدرسه نبود.
حمزه علی تابستان ها که مکتب خانه تعطیل می شد کارگری می کرد. در سن ۲۵ سالگی ازدواج کرد.دو فرزنددختر و دوفرزند پسر از او به یادگار مانده است.

حضوردرجبهه

[ویرایش]

در دوران انقلاب ۴۰ سال داشتند و عضو بسیج کارخانه ذوب آهن اصفهان بودند.
اولین باری که به جبهه اعزام شد در منطقه دارخوین بودند و تنها یک نامه از ایشان به دست خانواده رسید. او درجبهه جاویدالاثرشد و تا ۲۴ سال خانواده اش خبری از او نداشتند.

شهادت

[ویرایش]

با مشخص شدن وضعیت اسیران ومفقودان جنگ وپیدا نشدن پیکر او،در سال ۱۳۸۴ مسئولین به این نتیجه رسیدند که اوشهیدشده است. یادبودی برایش در گلزار شهدای طاقانک بنا شده است.
حمزه علی به گفته خانواده اش، خوش اخلاق، دلسوز و مهربان بود. اواعتقاد داشته: باید از جان و مال خود بگذریم تا به میهن اسلامی صدمه ای وارد نشود.


جعبه ابزار