حسن برزگرحیدری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیست و پنجم اسفند ۱۳۶۶، در جبهه غرب بر اثر اصابت تركش خمپاره دشمن شهید شد.


تولد

[ویرایش]

پنجم آبان ۱۳۴۳، در روستاى فیض‌آباد از روستاهای استان قزوین به دنیا آمد. پدرش غلام، كشاورزى می‌کرد و مادرش حواخاتون نام دارد. دانشجوى دوره كاردانى در رشته دینى و عربى و معلم بود.

شهادت

[ویرایش]

از سوى بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۶، در جبهه غرب بر اثر اصابت تركش خمپاره دشمن شهید شد. مزار او در گلزار شهداى زادگاهش واقع است.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱، ص ۴۵


جعبه ابزار