حجت‌اله خادمی مشکنانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیست و دوم اسفند ۱۳۶۲، در عملیات خیبر براثر اصابت تركش خمپاره دشمن شهید شد. او هنگام شهادت فرمانده دسته بود.


تولد

[ویرایش]

چهاردهم مرداد ۱۳۳۵ ، در نائین از شهرهای استان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش محمدعلى،فروشنده بود و مادرش عذرابیگم نام داشت.تا پایان دوره كارشناسى در رشته مدیریت بازرگانى دانشگاه اصفهان درس خواند. سال ۱۳۶۱ ازدواج كرد و صاحب یك دختر شد.

شهادت

[ویرایش]

به‌عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۲، در عملیات خیبر براثر اصابت تركش خمپاره دشمن شهید شد. مزار او در گلستان شهداى اصفهان واقع است. او هنگام شهادت فرمانده دسته بود.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱، ص ۹۱


جعبه ابزار