جواد احمدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهفدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در جبهه دارخوین بر اثر اصابت تركش خمپاره دشمن شهید شد.


تولد

[ویرایش]

یكم تیر ۱۳۳۴، در شهرستان فیروزكوه دیده به جهان گشود. پدرش حاج قدیر، فروشنده بود و مادرش سكینه نام دارد. تا پایان دوره كاردانى در دانشگاه تهران در رشته ریاضى درس خواند. كارمند جهاد سازندگى (سابق) بود و در جبهه حضور یافت.

شهادت

[ویرایش]

هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در جبهه دارخوین بر اثر اصابت تركش خمپاره دشمن شهید شد. مزار وى در گلزار شهداى شهر نور در استان مازندران واقع است.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران، ۱۳۹۱، ص۱۲جعبه ابزار